Small Groups Gathering Club.

Wij komen samen in de kerk. Hebben dan korte studie.  Daarna gaan we in kleine groepen. Binnen de kleine groepen is er ruimte/tijd voor elkaar. 

Dit gebeurt elke laatste woensdagavond van de maand.