Plan van aanpak:  Evangelie Gemeente Zoe

Visie

Missie

Strategie

Jaarplan

Visie: De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de Stichting.

Daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.