Diaconie Zoë


Jezus is gekomen voor de armen, de dorstigen, de zieken en de behoeftigen. De bediening van Zoë is om in Deventer en omstreken het goede nieuws te brengen: Jezus leeft en heeft al geboet voor onze zonden!


Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?


En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. (Mattheus 25: 35-40)


Wellicht krijgt u sterk op uw hart om een broeder of zuster financieel te zegenen, maar wil u diegene niet in verlegenheid brengen. Wellicht krijgt u het sterk op uw hart om de maatschappelijke bediening van Zoë te zegenen. U kunt dan een vrijwillige financiële bijdrage aan ons doen, wij zullen dan zorg dragen dat de gelden op hun bestemming terecht zullen komen. Wij hebben een ANBI status, uw bijdrage is derhalve fiscaal aftrekbaar.


Bankrekening: NL53ABNA 0818951400
Ten name van : Stichting Zoe Pray Healing Home
Omschrijving: Diaconie Zoë (naam broeder, zuster of bediening)

 

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedig gever lief.( 2 Korinthe 9:7)